Werken bij Defensie

Opleidingsmogelijkheden

Defensie is één van de grootste werkgevers van Nederland, maar ook één van de grootste opleiders. Defensie traint haar personeel van A tot Z en daar hoort ook een gedegen opleiding bij. Iedereen bij Defensie is verplicht twee opleidingen te volgen, maar daarnaast zijn er nog tal van specifieke opleidingen die gevolgd kunnen of moeten worden.

Standaard opleidingen

Iedereen die bij Defensie komt werken is verplicht twee opleidingen te volgen. Het gaat daarbij om de Algemene Militaire Opleiding (AMO) en de Functie Opleiding (FO). Je volgt deze opleidingen zodra de keuringen zijn afgerond. Je krijgt tijd om te studeren wanneer je een opleiding via Defensie volgt.

Algemene Militaire Opleiding

Omdat je de keuringen hebt doorstaan, zal de AMO ook geen probleem hoeven te vormen. De AMO duurt vier maanden en je wordt daarbinnen langzaam omgevormd tot een echte militair. Je leert te leven en te denken als een militair, ook zal je worden getraind in schieten, bivak, exercitie, ethiek, kaartlezen, militair recht, fysieke trainingen, gevechtsopleidingen, enzovoorts. Andere algemenen opleidingen zijn de EMMV (Eerste Maritieme Militaire Vorming) voor matrozen en korporaals van de Marine en de KMSL (Koninklijke Militaire School Luchtmacht) voor soldaten en korporaals van de Luchtmacht. Werknemers van de Marechaussee volgen dan weer het OTCKMar (Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.

Functie Opleiding

Nadat je AMO succesvol hebt afgerond stroom je door naar de Functie Opleiding. Tijdens de Functie Opleiding wordt je getraind in het vakgebied waarvoor je bent aangenomen. De Functie Opleiding duurt drie tot zes maanden, waarbij het voor sommige hogere rangen langer duurt. De opleidingen vinden plaats op diverse centra in het land.

Rijbewijs Defensie

Veel mensen vragen zich af of je je rijbewijs mag halen wanneer je bij Defensie werkt. In principe heb je het rijbewijs B al nodig als je een functie ambieert waarvoor een rijbewijs nodig is. Dit wordt bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld in de vacature. Aanvullende rijbewijzen kunnen worden gevolgd bij Defensie wanneer je een specifieke chauffeursfunctie zult gaan bekleden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een ‘groot rijbewijs’ dat nodig is voor het besturen van een pantservoertuig, bus of vrachtauto. Deze aanvullende rijbewijzen worden onderwezen op de opleidingscentra van Defensie.

Meer informatie