Home » Werken bij Defensie » Betaaldatum Defensie

Werken bij Defensie

Betaaldata 2019

Last update: 15-02-2019

De Nederlandse defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland. Vooral de Krijgsmacht is een bekend onderdeel van Defensie en bestaat uit de Marechaussee, Marine, Landmacht en Luchtmacht. Defensie is een overheidsorgaan en betaalt daarom haar personeel telkens uit op vaste datums. Behalve het normale salaris mag het personeel van Defensie ook rekenen op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Kom te weten wat de betaaldata zijn van Defensie in 2019. Onderstaand is een overzicht weergegeven per maand inclusief de betaaldatum, dag en data van de uitbetaling van het vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Betaaldatum Defensie 2019

Eenmaal per maand betaalt Defensie het salaris. De twaalf betaaldata van Defensie in 2019 zijn:

 • 24 januari 2019 (donderdag)
 • 22 februari 2019 (vrijdag)
 • 22 maart 2019 (vrijdag)
 • 24 april 2019 (woensdag)
 • 24 mei 2019 (vrijdag) – inclusief vakantiegeld
 • 24 juni 2019 (maandag)
 • 24 juli 2019 (woensdag)
 • 23 augustus 2019 (vrijdag)
 • 24 september 2019 (dinsdag)
 • 24 oktober 2019 (donderdag)
 • 22 november 2019 (vrijdag) – inclusief eindejaarsuitkering
 • 20 december 2019 (vrijdag)

Datum op rekening

De betaaldatum die Defensie hanteert is niet altijd gelijk aan de datum dat je het geld op je bankrekening krijgt gestort. In bijna alle gevallen zit hier maximaal één werkdag verschil tussen. Hoe snel het geld op je bankrekening staat is afhankelijk per bank. Duurt het langer dan bijvoorbeeld drie werkdagen? Neem dan contact op met je bank en/of Defensie. Voor buitenlandse bankrekeningen moet sowieso rekening worden gehouden met een langere termijn.

Vakantiegeld

Iedere maand bouwt iedere werknemer van Defensie 8% vakantiegeld op. Eenmaal per jaar wordt het vakantiegeld uitbetaald samen met het normale salaris van die maand. Het vakantiegeld bij Defensie wordt uitbetaald op 24 mei 2019.

Eindejaarsuitkering

Defensiepersoneel ontvangt tevens een eindejaarsuitkering. Deze eindejaarsuitkering wordt uitbetaald op 22 november 2019. Doordat de eindejaarsuitkering al wordt betaald in de maand november kan je het geld gebruiken in de dure decembermaand wanneer er onder andere Sinterklaas en Kerst worden gevierd.

Overige toeslagen

Afhankelijk van je werkzaamheden heb je mogelijk recht op extra toeslagen. Zo is er bijvoorbeeld de Vergoeding Extra Beslaglegging, toelages bij uitzendingen en oefeningen, toelages voor onregelmatige werktijden, enzovoorts. Tenslotte zijn er nog de reisvergoedingen, ouderschapsverlof en een bijdrage voor de ziektekosten waarop je mogelijk recht hebt als werknemer van Defensie.

Pensioen via ABP

Als werknemer van Defensie ben je aangesloten bij pensioenfonds ABP. Zodra je met pensioen bent krijg je dus pensioen uitbetaald door ABP. Op deze pagina is een overzicht van alle betaaldata van het ABP pensioen weergegeven.

Meer informatie