Home » Werken bij Defensie » Betaaldatum Defensie

Defensie: betaaldata 2017

De Nederlandse defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland. Vooral de Krijgsmacht is een bekend onderdeel van Defensie en bestaat uit de Marechaussee, Marine, Landmacht en Luchtmacht. Defensie is een overheidsorgaan en betaalt daarom haar personeel telkens uit op vaste datums. Behalve het normale salaris mag het personeel van Defensie ook rekenen op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Kom te weten wat de betaaldata zijn van Defensie in 2017. Onderstaand is een overzicht weergegeven per maand inclusief de betaaldatum, dag en data van de uitbetaling van het vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Betaaldatum Defensie 2017

Eenmaal per maand betaalt Defensie het salaris. De twaalf betaaldata van Defensie in 2017 zijn:

 • 24 januari 2017 (dinsdag)
 • 24 februari 2017 (vrijdag)
 • 24 maart 2017 (vrijdag)
 • 24 april 2017 (maandag)
 • 24 mei 2017 (woensdag) – inclusief vakantiegeld
 • 23 juni 2017 (vrijdag)
 • 24 juli 2017 (maandag)
 • 24 augustus 2017 (donderdag)
 • 22 september 2017 (vrijdag)
 • 24 oktober 2017 (dinsdag)
 • 24 november 2017 (vrijdag) – inclusief eindejaarsuitkering
 • 21 december 2017 (donderdag)
11d1d3a090fd445ab049b5741ee47280.jpg

Datum op rekening

De betaaldatum die Defensie hanteert is niet altijd gelijk aan de datum dat je het geld op je bankrekening krijgt gestort. In bijna alle gevallen zit hier maximaal één werkdag verschil tussen. Hoe snel het geld op je bankrekening staat is afhankelijk per bank. Duurt het langer dan bijvoorbeeld drie werkdagen? Neem dan contact op met je bank en/of Defensie. Voor buitenlandse bankrekeningen moet sowieso rekening worden gehouden met een langere termijn.

Vakantiegeld

Iedere maand bouwt iedere werknemer van Defensie 8% vakantiegeld op. Eenmaal per jaar wordt het vakantiegeld uitbetaald samen met het normale salaris van die maand. Het vakantiegeld bij Defensie wordt uitbetaald op 24 mei 2017.

Eindejaarsuitkering

Defensiepersoneel ontvangt tevens een eindejaarsuitkering. Deze eindejaarsuitkering wordt uitbetaald op 24 november 2017. Doordat de eindejaarsuitkering al wordt betaald in de maand november kan je het geld gebruiken in de dure decembermaand wanneer er onder andere Sinterklaas en Kerst worden gevierd.

Overige toeslagen

Afhankelijk van je werkzaamheden heb je mogelijk recht op extra toeslagen. Zo is er bijvoorbeeld de Vergoeding Extra Beslaglegging, toelages bij uitzendingen en oefeningen, toelages voor onregelmatige werktijden, enzovoorts. Tenslotte zijn er nog de reisvergoedingen, ouderschapsverlof en een bijdrage voor de ziektekosten waarop je mogelijk recht hebt als werknemer van Defensie.

Pensioen via ABP

Als werknemer van Defensie ben je aangesloten bij pensioenfonds ABP. Zodra je met pensioen bent krijg je dus pensioen uitbetaald door ABP. Op deze pagina is een overzicht van alle betaaldata van het ABP pensioen weergegeven.

Meer informatie